Archiwa tagu: pdf

Aktualizacja oprogramowania Panel Klienta

UWAGA! W związku ze zmianami w bibliotekach przechowywanych w pamięci podręcznej przeglądarki, mogą wystąpić błędy w funkcjonowaniu niektórych elementów Panelu Klienta. Prosimy o dodatkowe odświeżenie okna przeglądarki z otwartym Panelem Klienta, poprzez wciśnięcie przycisku F5 lub kombinacji CTRL+F5.

W dniu dzisiejszym nastąpiła aktualizacja oprogramowania Panel Klienta TAXE. Wśród nowych funkcjonalności znajdują się:

 1. Integracja z systemem Postivo.pl
  Postivo.plJest nam bardzo miło poinformować, iż począwszy od dnia dzisiejszego, mogą Państwo bezpośrednio z Panelu Klienta Taxe wysyłać swoje dokumenty sprzedaży za pośrednictwem tradycyjnego operatora pocztowego w formie papierowej lub faxem. Aby skorzystać z tej funkcjonalności musisz posiadać aktywne konto w serwisie Postivo.pl oraz uaktywnioną usługę API:

  W celu aktywacji dostępu do konta poprzez interfejs API należy:
  – Zalogować się na swoje konto na stronie https://postivo.pl/login.php, podając login i hasło,
  – Z lewego menu z sekcji „API – integracja” wybrać opcję „Konfiguracja dostępu przez API”.
  Na wyświetlonej stronie można umożliwić lub wyłączyć dostęp do konta poprzez interfejs API. W celu aktywacji dostępu poprzez API proszę zaznaczyć pole typu „checkbox” przy „Aktywuj dostęp poprzez API”. Następnie dwukrotnie należy wprowadzić hasło, które będzie wykorzystywane przy sprawdzaniu tożsamości podczas wywoływania zdalnych metod. Dobrze, gdy hasło do API jest inne od hasła wykorzystywanego do logowania się na konto Użytkownika. […] Po wprowadzeniu wszystkich parametrów dostępu do API i zapisaniu ustawieo dostęp do konta poprzez API jest już możliwy.

 2. Drukowanie wielu dokumentów sprzedaży do jednego pliku PDF. Aby wydrukować jednocześnie wiele dokumentów sprzedaży do jednego pliku PDF, przejdź do modułu „Moje rejestry”->”Wystawione ….” (faktury, rachunki, lub inny typ dokumentów), zastosuj odpowiedni filtr zakresu czasowego, zaznacz pola wyboru przy dokumentach, które chcesz wydrukować, a następnie kliknij na ikonie PDF, znajdującej się u dołu strony, w sekcji „Zaznaczone dokumenty”.
 3. Wystawianie dokumentów sprzedaży na podstawie wcześniej wygenerowanych dokumentów proforma. Aby skorzystać z tej funkcji, przejdź do sekcji „Moje rejestry”->”Dokumenty proforma”, a następnie użyj opcji „Wystaw dokument sprzedaży na podstawie proforma” dla pożądanego dokumentu.
 4. Wyszukiwarka numerów konta bankowych Urzędów Skarbowych. Funkcjonalność przydatna dla początkujących użytkowników naszej usługi, którzy mogą jednym kliknięciem odszukać numery kont bankowych swojego Urzędu Skarbowego. Wyniki wyszukiwania mogą zostać zapamiętane i w przyszłości wyświetlane bezzwłocznie po wejściu do wyszukiwarki.
 5. Wyszukiwarka kodów PKD 2007. Funkcjonalność przeznaczona dla naszych przyszłych klientów, rozpoczynających dopiero swoją działalność gospodarczą.
 6. Obsługa szablonów dokumentów sprzedaży. Co prawda w tym momencie zaimplementowany został ogólny system do obsługi tych szablonów, ale już w niedługim czasie umożliwi on wprowadzenie dodatkowych funkcjonalności w ramach modułu fakturującego: wystawianie faktur wielojęzycznych, wystawianie faktur z dołączonym druczkiem przelewu oraz wystawianie faktur wg szablonu zdefiniowanego przez samego użytkownika.

Aktualizacja oprogramowania Panel Klienta

W dniu dzisiejszym została przeprowadzona aktualizacja oprogramowania Panel Klienta. Wśród zmian znalazły się między innymi:

 • Możliwość oznaczenia wątku w systemie pomocy jako „o podwyższonym priorytecie”.
 • Możliwość wyboru wersji dokumentu sprzedaży, która ma zostać wysłana w wiadomości e-mail (Oryginał, Kopia, Oryginał i kopia, bez oznaczenia wersji).
 • Możliwość wydruku kopert z poziomu panelu wydruku faktur lub z poziomu bazy kontrahentów. Udostępniono 4 najpopularniejsze formaty: DL, C6, C5, C4. Wygląd pola „Nadawca” może być dowolnie konfigurowany, istnieje możliwość dodania firmowego logo.
 • System powiadomień przy użyciu wiadomości e-mail. W założeniu powiadamiać Cię będzie o zdarzeniach lub terminach związanych z działalnością Twojej firmy. W chwili obecnej uruchomiony został pierwszy moduł powiadamiający Cię o upływającym terminie płatności Twoich kontrahentów. Takie powiadomienie może zostać wysłane do Ciebie w dniu, w którym upływa termin, 1 dzień wcześniej, 3 dni wcześniej lub 7 dni wcześniej. Aby włączyć funkcjonalność, przejdź do modułu TAXE -> Ustawienia programu, do zakładki „Rozrachunki”.
 • Szybki podgląd faktur wystawionych w module fakturującym.
 • Nowy silnik renderujący PDF. Zmiana ma na celu eliminację błędów w plikach PDF, tworzonych przez stary generator oraz umożliwienie rozbudowy o dalsze funkcjonalności związane z plikami PDF, w tym wspomniany wyżej nadruk na kopertach. W niedługim czasie zostanie wprowadzona możliwość wyboru szablonów dla wystawianych faktur i rachunków oraz definiowanie własnych, indywidualnych firmowych szablonów dokumentów.
 • Możliwość pobrania pliku XML z deklaracjami VAT-7. Plik ten zawiera w sobie pełny zapis deklaracji przekazanej do Urzędu Skarbowego. Nie jest on zapisany w postaci przyjaznej do odczytu, jednak przy użyciu funkcji wbudowanej w oprogramowanie Adobe Acrobat Reader „Funkcje rozszerzone” -> „Importuj dane”, można wczytać zawartość pliku XML do deklaracji pobranej ze strony Ministerstwa Finansów http://www.e-deklaracje.gov.pl/files/pdf/VAT-7(12)_v1-0.pdf (płatnicy miesięczni podatku VAT), http://www.e-deklaracje.gov.pl/files/pdf/VAT-7K(6)_v1-1.pdf (płatnicy kwartalni podatku VAT).

Nowe funkcjonalności w Panelu Klienta

W Panelu Klienta TAXE udostępnione zostały nowe funkcjonalności:

Opcja automatycznego zamawiania dodatkowej puli księgowań. Dodatkowe pule księgowań pozwalają na uzyskanie jednostkowo niższej ceny za pojedyncze księgowanie względem standardowej ceny z obowiązującego Cennika. Opcja dostępna jest z poziomu menu TAXE -> Pula księgowań.
Dokumenty sprzedaży do pobrania w formacie PDF. Wygenerowane faktury, rachunki, paragony oraz dokumenty proforma, można już pobierać w formacie Portable Document Format.


Kompromis: skany i inne dokumenty do księgowania można ponownie przesyłać w formacie PDF. Wcześniejsze wycofanie tego formatu wiązało się z trudnościami przy manipulacji takimi plikami oraz problemami związanymi z indeksowaniem arkuszy, zawierających wiele dokumentów księgowych w jednym pliku. Osiągnięty kompromis polega na wdrożeniu modułu, który – kiedy wykryty zostanie plik w formacie PDF – automatycznie dokona konwersji na pliki graficzne, po jednym dla każdej strony dokumentu.
Funkcja „wystaw ponownie”. Użycie tej funkcji powoduje natychmiastowe wczytanie danej faktury lub innego dokumentu sprzedaży z zaktualizowanym numerem oraz datami. Dokument jest gotowy do zapisania, jako nowy rekord. Funkcja szczególnie przydatna dla osób wystawiających regularnie te same faktury, tym samym kontrahentom, o tej samej treści. Teraz wystarczy jedno kliknięcie.

Pole „Uwagi” na dokumentach sprzedaży. Dodatkowe pole umożliwia dodanie informacji dodatkowych na dokumencie sprzedaży: numer rejestracyjny samochodu, odniesienie do numeru umowy, czy informacji szczegółowych dotyczących płatności.