Miesięczne archiwum: Luty 2015

Uwaga! Zmiany w przepisach dotyczących obowiązku ewidencjonowania z użyciem kas fiskalnych

Z dniem 1 stycznia 2015 weszło Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (z dnia 4 listopada 2014). Zmianie uległ katalog czynności, do których nie ma zastosowania zwolnienie z obowiązku ewidencji przy pomocy kas rejestrujących. Wykonanie tych czynności na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych wprowadza konieczność rejestrowania takiej sprzedaży za pośrednictwem kasy fiskalnej od 1 marca 2015.
 

Czytaj dalej