Miesięczne archiwum: Grudzień 2012

Zmiany w Regulaminie oraz Cenniku usługi Taxe

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym opublikowany został nowy Regulamin oraz Cennik usługi Taxe. Nowe dokumenty obowiązują od 1.01.2013, natomiast dla klientów, z którymi Umowa o świadczenie usługi Taxe została podpisana przed 1.01.2013, nowy Regulamin oraz Cennik obowiązywać będą od dnia 1.02.2013. Prezentujemy listę najważniejszych zmian wprowadzonych do nowych wersji Regulaminu oraz Cennika:

Czytaj dalej

Migracja danych zakończona

Szanowni Państwo,
około godziny 13:00 zakończyła się migracja danych do nowej lokalizacji. Jeżeli po przejściu na stronę Panelu Klienta nadal prezentowana jest informacja o przerwie technicznej, oznacza to, że odświeżeniu ulec muszą rekordy lokalnych serwerów DNS. Taka operacja trwa zazwyczaj od 1 do kilkunastu godzin.

Planowana przerwa w dostępie do usługi 30 grudnia 2012

Szanowni Państwo,
w związku coraz częściej występującymi utrudnieniami w funkcjonowaniu Panelu Klienta, spowodowanymi awarią łączy internetowych doprowadzonych do naszej serwerowni, została podjęta decyzja o przeniesieniu części infrastruktury sieciowej systemu Taxe do zewnętrznej serwerowni, gwarantującej dostęp do usługi na odpowiednim, profesjonalnym poziomie. Czytaj dalej

Awaria łącza – brak dostępu do Panelu Klienta

Szanowni Państwo,
w związku z wystąpieniem awarii łącza do naszej serwerowni, w chwili obecnej niemożliwy jest dostęp do Panelu Klienta Taxe. Pracujemy nad rozwiązaniem tego problemu przez eliminację usterki oraz zapewnienie alternatywnego dostępu do usługi. W czasie występowania awarii, prosimy kierować wszelkie zapytania dotyczące spraw związanych z usługą na adres taxe@taxe.pl.

Za utrudnienia gorąco przepraszamy.