Miesięczne archiwum: Październik 2012

Aktualizacja oprogramowania Panel Klienta

W dniu dzisiejszym odbyła się aktualizacja oprogramowania Panel Klienta. Wśród wprowadzonych zmian znajdują się m.in:

1. Zmiany w module fakturującym:

  • Nowe stawki VAT: 0% WDT, 0% EXP, NP UE;
  • Nowe metody płatności: za pobraniem, karta kredytowa;
  • Możliwość określania rabatów ilościowych oraz procentowych;

2. Funkcjonalność umożliwiająca import dokumentów sprzedaży z serwisu wfirma.pl. W ramach tej aktualizacji możliwe jest importowanie faktur VAT, rachunków oraz paragonów niefiskalnych.
Dostęp do funkcjonalności: Moje rejestry -> Import dokumentów (zakładka „Import z programu wfirma.pl”).

3. Wprowadzono możliwość pobierania rachunków do umów o dzieło / zlecenie z zawartymi danymi stron umowy.

4. Nowy typ raportu: PIT-8A (dotyczy umów zlecenie / o dzieło o wartości nieprzekraczającej 200 zł).

5. Wprowadzono możliwość natychmiastowego uzyskania pełnego dostępu do konta, wcześniej ograniczonego w związku z nieuregulowaniem terminowym płatności.

6. Poprawki i mniejsze aktualizacje:

  • Poprawiony błąd związany z brakiem możliwości zaznaczenia treści raportów;
  • Poprawiony parametr „title” dla przycisków akceptacji / cofnięcia akceptacji do księgowania dla dokumentów;
  • Poprawione nazewnictwo i oznaczenie okresowe raportów kwartalnych PIT;