Archiwa kategorii: Nowości

Informacje o zmianie Regulaminu usługi Taxe oraz Polityki Prywatności, w związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Szanowni Państwo,

w związku z nowym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych znanym powszechnie jako RODO, które zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 r. chcielibyśmy przekazać Państwu następujące informacje:

1. Wdrożyliśmy nową Politykę Prywatności. W jej opisie zawarliśmy podstawowe informacje na temat sposobu postępowania z przekazywanymi przez Państwa danymi, przysługujących Państwu praw, zastosowanych środków bezpieczeństwa oraz warunków na jakich dane przechowujemy, przetwarzamy i udostępniamy.
Treść Polityki Prywatności znajduje się pod adresem https://www.taxe.pl/privacy.html.

2. Wprowadziliśmy zmiany w Regulaminie usługi Taxe. Zmianie uległ wyłącznie Rozdział X., który w nowej wersji Regulaminu nosi tytuł "Ochrona, bezpieczeństwo i powierzenie danych". W związku z wprowadzeniem tych zapisów, nie są Państwo zobowiązani do oddzielnego zawierania umowy o powierzenie danych. Regulamin usługi Taxe, stanowiący rozszerzenie podstawowej Umowy o świadczenie usługi Taxe, spełnia formlane wymogi związane z powierzeniem przetwarzania danych. Treść nowego regulaminu znajduje się w serwisie głównym www.taxe.pl, w zakładce "Oferta" lub bezpośrednio pod adresem: https://www.taxe.pl/RegulaminUslugiTaxe_2018-05-25.pdf.

Pozdrawiamy,
Zespół taxe.pl

Dwustopniowa autoryzacja w Panelu Klienta Taxe

Szanowni Państwo,
informujemy, że możliwe już jest uruchomienie dwustopniowej autoryzacji w trakcie logowania do Panelu Klienta Taxe. Model dwustopniowej autoryzacji jest zgodny ze standardem RFC 6238, a więc wykorzystuje jednorazowe hasła weryfikacyjne na podstawie wspóldzielonego klucza. Do zastosowania dwustopniowej autoryzacji, niezbędne jest zainstalowanie na Państwa urządzeniu mobilnym, aplikacji zgodnej z powyższym standardem. Po uruchomieniu dwustopniowej autoryzacji, w trakcie procesu logowania, oprócz loginu (adresu e-mail) oraz hasła dostępu, konieczne będzie również wprowadzenie sześciocyfrowego, jednorazowego kodu weryfikacyjnego, wygenerowanego przez wspomnianą aplikację mobilną.

Czytaj dalej

Zmiana Regulaminu świadczenia usługi i Cennika usługi Taxe, począwszy od rozliczenia miesiąca styczeń 2018

Szanowni Państwo,
po ponad dwóch latach od ostatniej zmiany w Regulaminie i Cenniku usługi Taxe, ponownie nastąpiła konieczność przeredagowania tych dokumentów, dostosowując je do obecnych realiów, zarówno prawnych, związanych ze zmianami w przepisach podatkowych, jak również tych obejmujących sam proces świadczenia naszej usługi. Tworząc nowe zapisy, dołożyliśmy wszelkich starań, aby były one dla Państwa klarowne, a przede wszystkim jednoznaczne, nie budzące wątpliwości w interpretacji. Dziękujemy za Państwa sugestie i spostrzeżenia, wiele z nich zostało zawartych w nowych dokumentach. Pierwszym miesiącem rozliczanym według nowego brzmienia Regulaminu oraz Cennika usługi, będzie styczeń 2018 r. Poniżej zebraliśmy i opisaliśmy w jednym zestawieniu kompletną listę zmian wprowadzonych do tych dokumentów. Pełną ich treść odnajdą Państwo oczywiście w zakładce „Oferta” naszego serwisu głównego.

Czytaj dalej

Od 2. października nowy Panel Klienta domyślny dla wszystkich odbiorców usługi

Sznowni Państwo,
miło jest nam poinformować, że od 2. października, nowa wersja Panelu Klienta Taxe, którego premiera odbyła się niespełna rok temu, stała się domyślną wersją dla wszystkich Klientów.
W dalszej części wpisu zamieszczamy zbiór informacji, przydatnych w procesie zapoznawania się z nowym oprogramowaniem, zachęcamy do lektury.

Czytaj dalej

Informacja o zmianie Cennika i Regulaminu świadczenia usługi Taxe od 1.10.2015 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 31.08.2015 został udostępniony nowy Cennik oraz Regulamin świadczenia usługi Taxe. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami. Nowe dokumenty zostały opublikowane na stronie internetowej www.taxe.pl (w sekcji "Oferta"). Nowy Regulamin oraz Cennik zaczną obowiązywać z dniem 1.10.2015 r. W rozwinięciu tego artykułu znajduje się obszerny opis zmian, zachęcamy do lektury.

Czytaj dalej

Uwaga! Zmiany w przepisach dotyczących obowiązku ewidencjonowania z użyciem kas fiskalnych

Z dniem 1 stycznia 2015 weszło Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (z dnia 4 listopada 2014). Zmianie uległ katalog czynności, do których nie ma zastosowania zwolnienie z obowiązku ewidencji przy pomocy kas rejestrujących. Wykonanie tych czynności na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych wprowadza konieczność rejestrowania takiej sprzedaży za pośrednictwem kasy fiskalnej od 1 marca 2015.
 

Czytaj dalej

Informacja o zmianie indywidualnych numerów kont bankowych

Szanowni Państwo,
z dniem 27 października 2014 uległy zmianie indywidualne numery kont bankowych, na które uiszczają Państwo opłaty za korzystanie z naszej usługi. Zmiana związana jest z przeniesieniem systemu do innego operatora bankowego, który zaoferował nowe, profesjonalne rozwiązania w automatyzacji i przyśpieszeniu całego procesu księgowania przelewów.
W poprzedniej konfiguracji raporty dostarczane były przez bank następnego dnia po uznaniu wpłaty, w chwili obecnej nie dość, że raporty docierać będą do naszego systemu jeszcze tego samego dnia, to dodatkowo będą one pobierane w ciągu tego dnia kilkukrotnie.

Ponadto, przedmiotowa zmiana to również ukłon w kierunku naszych klientów korzystających z kont w grupie mBank S.A. (dawniej BRE Bank), którzy stanowią prawie 40% wszystkich odbiorców naszej usługi. Przelewy między kontami w tej grupie realizowane są bezzwłocznie, co maksymalnie pozwoli skrócić czas potrzebny na ich zaksięgowanie.

Za dyskomfort związany z koniecznością przedefiniowania numerów kont, gorąco przepraszamy. Stare numery kont będą nadal obsługiwane, przynajmniej przez kolejnych kilka miesięcy. O planowanym ich wyłączeniu poinformujemy z odpowiednim wyprzedzeniem w odrębnej informacji.

Nowy numer konta bankowego znajduje się w Panelu Klienta, w sekcji Moje Taxe » Faktury VAT za usługę, jak również na każdej fakturze, wygenerowanej po 27 października 2014.