Archiwa kategorii: Księgowe

Informacje o zmianie Regulaminu usługi Taxe oraz Polityki Prywatności, w związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Szanowni Państwo,

w związku z nowym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych znanym powszechnie jako RODO, które zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 r. chcielibyśmy przekazać Państwu następujące informacje:

1. Wdrożyliśmy nową Politykę Prywatności. W jej opisie zawarliśmy podstawowe informacje na temat sposobu postępowania z przekazywanymi przez Państwa danymi, przysługujących Państwu praw, zastosowanych środków bezpieczeństwa oraz warunków na jakich dane przechowujemy, przetwarzamy i udostępniamy.
Treść Polityki Prywatności znajduje się pod adresem https://www.taxe.pl/privacy.html.

2. Wprowadziliśmy zmiany w Regulaminie usługi Taxe. Zmianie uległ wyłącznie Rozdział X., który w nowej wersji Regulaminu nosi tytuł "Ochrona, bezpieczeństwo i powierzenie danych". W związku z wprowadzeniem tych zapisów, nie są Państwo zobowiązani do oddzielnego zawierania umowy o powierzenie danych. Regulamin usługi Taxe, stanowiący rozszerzenie podstawowej Umowy o świadczenie usługi Taxe, spełnia formlane wymogi związane z powierzeniem przetwarzania danych. Treść nowego regulaminu znajduje się w serwisie głównym www.taxe.pl, w zakładce "Oferta" lub bezpośrednio pod adresem: https://www.taxe.pl/RegulaminUslugiTaxe_2018-05-25.pdf.

Pozdrawiamy,
Zespół taxe.pl

Informacje organizacyjne dla czynnych płatników podatku VAT, w związku z wprowadzeniem obowiązku JPK_VAT.

Szanowni Państwo,
w związku z wprowadzeniem obowiązku JPK_VAT od 1 stycznia 2018 roku dla czynnych płatników podatku VAT, przedstawiamy trzy krótkie informacje dotyczące zmian organizacyjnych w przekazywaniu dokumentów i sposobie ich księgowania w ramach usługi Taxe.

Czytaj dalej

E-składka: nowy sposób opłacania składek ZUS

Szanowni Państwo,
Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od 1 stycznia 2018r. zmieni się sposób opłacania składek do ZUS. Nie będzie kilku wpłat na różne rachunki bankowe, zostanie wprowadzony jeden rachunek składkowy, na który będziecie Państwo opłacać wszystkie składki ZUS.

Czytaj dalej

Uwaga! Zmiany w przepisach dotyczących obowiązku ewidencjonowania z użyciem kas fiskalnych

Z dniem 1 stycznia 2015 weszło Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (z dnia 4 listopada 2014). Zmianie uległ katalog czynności, do których nie ma zastosowania zwolnienie z obowiązku ewidencji przy pomocy kas rejestrujących. Wykonanie tych czynności na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych wprowadza konieczność rejestrowania takiej sprzedaży za pośrednictwem kasy fiskalnej od 1 marca 2015.
 

Czytaj dalej

Ważna informacja dla właścicieli pojazdów użytkowanych jako środek trwały w przedsiębiorstwie lub użytkują go na podstawie umowy leasingu

Szanowni Państwo,

w związku z wprowadzonymi z dniem 1 kwietnia 2014 zmianami w przepisach podatkowych i brakiem możliwości uzyskania jednoznacznej ich interpretacji (Krajowa Informacja Podatkowa oraz urzędy skarbowe nie udzielają informacji w tej sprawie do czasu uzyskania odpowiedzi z Ministerstwa Finansów), informujemy, że do wyjaśnienia sprawy, podjęliśmy decyzję o zastosowaniu najbezpieczniejszego w naszej opinii wariantu.

Czytaj dalej