Informacje organizacyjne dla czynnych płatników podatku VAT, w związku z wprowadzeniem obowiązku JPK_VAT.

Szanowni Państwo,
w związku z wprowadzeniem obowiązku JPK_VAT od 1 stycznia 2018 roku dla czynnych płatników podatku VAT, przedstawiamy trzy krótkie informacje dotyczące zmian organizacyjnych w przekazywaniu dokumentów i sposobie ich księgowania w ramach usługi Taxe.

1. Faktury sprzedaży nie mogą być przekazywane w postaci zbiorczego rejestru sprzedaży. Takie faktury należy przekazywać do księgowania pojedynczo i w ten sposób będą one podlegać wprowadzeniu do rejestrów. Wymaga tego specyfikacja pliku JPK_VAT, w którym każda faktura powinna stanowić oddzielną pozycję.

W przypadku generowania dokumentów sprzedaży w module fakturującym Panelu Klienta, przy większej liczbie dokumentów, mogą Państwo skorzystać z programu „10za20” (dostępny dla pakietu Premium).

2. Faktury wystawione do paragonów podlegać będą księgowaniu, jako pojedyncze zapisy. Suma kwot z tych faktur pomniejszy kwotę zapisu raportu fiskalnego lub rejestru sprzedaży detalicznej.

W przypadku generowania dokumentów sprzedaży w module fakturującym Panelu Klienta, podobnie jak w punkcie powyższym, mogą Państwo skorzystać z programu „10za20” (dostępny dla pakietu Premium).

3. W przypadku płatników VAT rozliczających ten podatek kwartalnie, dokumenty sprzedaży należy przekazywać bezwzględnie w trybie miesięcznym, jako że pliki JPK_VAT, niezależnie od statusu płatnika (kwartalny / miesięczny), należy obligatoryjnie przekazywać do systemu Ministerstwa Finansów za każdy miesiąc.

W przypadku pojawienia się pytań związanych z tymi procedurami, pozostajemy do Państwa dyspozycji.