E-składka: nowy sposób opłacania składek ZUS

Szanowni Państwo,
Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od 1 stycznia 2018r. zmieni się sposób opłacania składek do ZUS. Nie będzie kilku wpłat na różne rachunki bankowe, zostanie wprowadzony jeden rachunek składkowy, na który będziecie Państwo opłacać wszystkie składki ZUS.

Obowiązujące obecnie cztery rachunki zostaną zamknięte z dniem 1 stycznia 2018. Najpóźniej do 31 grudnia 2017r. powinni Państwo zostać poinformowani o nowym indywidualnym rachunki składkowym. Numer ten będzie składał się z 26 znaków. Cyfry od trzeciej do dziesiątej stanowić będą numer identyfikujący ZUS, natomiast ostatnie 10 cyfr, to Państwa numer NIP. Prosimy o dokładne sprawdzenie nowego numeru rachunku przed dokonaniem pierwszego przelewu w nowym systemie.

Dodaj komentarz