Obecni Klienci – jak się odnaleźć w nowym TAXE?

Wpis dedykowany obecnym Klientom usługi, przed którymi stoi proces przejścia na nowy system – Panel Klienta TAXE.

Technicznie:
1. Należy pamiętać, że faktury generowane w starym TAXE Communicator nie będą kompatybilne z nowym panelem (i odwrotnie). Należy przed przejściem zabezpieczyć te dokumenty w formie papierowej.

2. W nowym panelu dokumenty będzie można przesyłać wyłącznie w formie plików graficznych. Związane jest to z charakterystyką oprogramowania dla księgowych, które bez większych trudności przyjmie jedynie pliki graficzne (JPEG, PNG, GIF…). Pliki typu PDF, DOC, czy inne będą wymuszać wykonywanie dodatkowych czynności, co negatywnie wpłynie na optymalną pracę księgowego. Pamiętać należy również, aby w jednym pliku graficznym umieszczać jeden dokument księgowy (może być kilkustronicowy).

3. Zauważalny może być brak komunikatora 1-do-1. Decyzja ta została podjęta na podstawie dwóch głównych argumentów: a. komunikator wykorzystywany był bardzo sporadycznie, praktycznie wcale; b. był on sprzeczny z nową polityką dostępności wątków dla wszystkich księgowych.
Nie wyklucza się stworzenia nowego komunikatora, zaimplementowanego w Panelu Klienta, zgodnego z nową polityką.

4. Komunikacja z księgowymi oraz obsługą techniczną odbywać się będzie za pośrednictwem systemu wątkowego, dostępnego z menu głównego „Pomoc”. Działanie systemu wątkowego jest bardzo podobne do funkcjonalności prywatnego forum dyskusyjnego. Wątki dostępne są dla wszystkich księgowych obsługujących firmę oraz obsługi technicznej. W każdym momencie każda osoba będzie zaznajomiona z treścią wątku.

Formalnie:
1. Aby móc korzystać z nowego Panelu Klienta TAXE, wymagane będzie zaakceptowanie nowego Regulaminu, a co za tym idzie Cennika usługi. Obowiązek ten wynika z nowych funkcjonalności Panelu, które muszą być uregulowane w ramach Regulaminu i ujęte w Cenniku (np. obsługa pracowników, podział raportów, zakup pakietów, itd.). Prawdopodobnie będzie wymagana zmiana umowy w formie pisemnej. Więcej informacji na ten temat wkrótce.

2. Klientom którzy mają podpisaną umowę ze starym operatorem (firmą TAXTAR) zaproponujemy dokonanie cesji umowy, w celu przejścia do nowego operatora (Vires Sp. z o.o.).

3. Zmieni się konto bankowe, na które dokonywane będą wpłaty za usługę.

Dodaj komentarz