Nowe zasady Programu Partnerskiego

Miło jest nam poinformować, iż od 1 września 2012 obowiązywać będą nowe zasady naszego programu lojalnościowego.  Co się zmieniło?

Tworząc nowe warunki, chcieliśmy osiągnąć dwa cele:

1. Maksymalnie uprościć zasady i formalności.
Zrezygnowaliśmy więc z konieczności podpisywania dodatkowych umów o współpracy, wypłaty są tak jak poprzednio realizowane na podstawie faktury VAT / rachunku. Stawka oferowana za polecenie klienta jest liniowa, prosta do przekalkulowania, a nowe mechanizmy czuwające nad rozliczeniami programu transparentnie prezentują wszystkie konieczne informacje.

2. Więcej korzyści dla Partnerów
Dotychczas maksymalna wysokość wynagrodzenia za polecenie jednego klienta wynosiła ok 100 zł, nowe zasady przewidują co prawda rozłożenie wynagrodzenia w czasie, jednak docelowo, łączna maksymalna wysokość wynagrodzenia za polecenie jednego klienta, może wynieść 360 zł. Stanowi to więc ponad trzykrotny wzrost wynagrodzenia względem starych zasad.

Nowe warunki
Przez kolejnych 36 miesięcy każdy Partner otrzyma wynagrodzenie w wysokości 10% wartości podstawowego abonamentu,wybranego przez poleconego klienta. Nie ma znaczenia ilu klientów zostało poleconych, nie ma również znaczenia, jaka jest dynamika pozyskiwania klientów.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem Programu Partnerskiego. Jest on dostępny w sekcji „Moje Taxe”->”Program Partnerski”, po zalogowaniu się do Panelu Klienta.

Dodaj komentarz