Program 5-Stop. Zryczałtowana opłata za księgowanie sprzedaży.

Od 1-ego grudnia 2011 uruchomiony pilotażowo, dziś dostępny już dla wszystkich zainteresowanych – mowa o nowym programie w ramach usługi Taxe, programie 5-Stop.

Program 5-Stop dedykowany jest klientom korzystającym z pakietu PREMIUM, którzy generują dużą ilość dokumentów sprzedaży za pośrednictwem naszego modułu fakturującego. Zasada działania programu jest banalnie prosta: bez względu na liczbę wygenerowanych w danym miesiącu dokumentów sprzedaży, odliczona zostanie stała, zryczałtowana liczba księgowań, wynosząca w chwili obecnej 5 szt. Oszczędności wynikające z udziału w programie mogą więc być bardzo wymierne.

Nie wszystkie typy dokumentów kwalifikują się do księgowania w ramach programu 5-Stop. Pozycje, które wymagają poświęcenia szczególnej uwagi księgowego lub dodatkowych procedur, księgowane będą na zwykłych zasadach. Są to w szczególności: dokumenty zagraniczne (eksport, WDT), w walutach obcych, dokumenty zawierające niestandardową stawkę VAT, dokumenty VAT Marża.
Szczegółowe informacje na temat programu, w tym pełna lista nieobsługiwanych dokumentów, oraz procedura przystąpienia, znajdują się w Regulaminie programu, a ten z kolei można pobrać w Panelu Klienta, w dziale „Przydatne formularze”.

Dodaj komentarz