Aktualizacja oprogramowania Panel Klienta

W dniu dzisiejszym została przeprowadzona aktualizacja oprogramowania Panel Klienta. Wśród zmian znalazły się między innymi:

  • Możliwość oznaczenia wątku w systemie pomocy jako „o podwyższonym priorytecie”.
  • Możliwość wyboru wersji dokumentu sprzedaży, która ma zostać wysłana w wiadomości e-mail (Oryginał, Kopia, Oryginał i kopia, bez oznaczenia wersji).
  • Możliwość wydruku kopert z poziomu panelu wydruku faktur lub z poziomu bazy kontrahentów. Udostępniono 4 najpopularniejsze formaty: DL, C6, C5, C4. Wygląd pola „Nadawca” może być dowolnie konfigurowany, istnieje możliwość dodania firmowego logo.
  • System powiadomień przy użyciu wiadomości e-mail. W założeniu powiadamiać Cię będzie o zdarzeniach lub terminach związanych z działalnością Twojej firmy. W chwili obecnej uruchomiony został pierwszy moduł powiadamiający Cię o upływającym terminie płatności Twoich kontrahentów. Takie powiadomienie może zostać wysłane do Ciebie w dniu, w którym upływa termin, 1 dzień wcześniej, 3 dni wcześniej lub 7 dni wcześniej. Aby włączyć funkcjonalność, przejdź do modułu TAXE -> Ustawienia programu, do zakładki „Rozrachunki”.
  • Szybki podgląd faktur wystawionych w module fakturującym.
  • Nowy silnik renderujący PDF. Zmiana ma na celu eliminację błędów w plikach PDF, tworzonych przez stary generator oraz umożliwienie rozbudowy o dalsze funkcjonalności związane z plikami PDF, w tym wspomniany wyżej nadruk na kopertach. W niedługim czasie zostanie wprowadzona możliwość wyboru szablonów dla wystawianych faktur i rachunków oraz definiowanie własnych, indywidualnych firmowych szablonów dokumentów.
  • Możliwość pobrania pliku XML z deklaracjami VAT-7. Plik ten zawiera w sobie pełny zapis deklaracji przekazanej do Urzędu Skarbowego. Nie jest on zapisany w postaci przyjaznej do odczytu, jednak przy użyciu funkcji wbudowanej w oprogramowanie Adobe Acrobat Reader „Funkcje rozszerzone” -> „Importuj dane”, można wczytać zawartość pliku XML do deklaracji pobranej ze strony Ministerstwa Finansów http://www.e-deklaracje.gov.pl/files/pdf/VAT-7(12)_v1-0.pdf (płatnicy miesięczni podatku VAT), http://www.e-deklaracje.gov.pl/files/pdf/VAT-7K(6)_v1-1.pdf (płatnicy kwartalni podatku VAT).

Dodaj komentarz