Jakie zmiany w nowej Ewidencji Działalności Gospodarczej czyli CEIDG

Od pierwszego lipca 2011 obowiązują nowe przepisy w zakresie rejestrowania działalności gospodarczej. Jest ona rejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Oto najważniejsze zmiany względem starego systemu EDG:

 1. Ewidencja jest prowadzona centralnie.  Wcześniej swoje lokalne ewidencje prowadziły wszystkie Urzędy Gmin, w chwili obecnej istnieje już jedna wspólna ewidencja. Nadal można składać wnioski w formie papierowej w Urzędach Gmin.
 2. Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP). Wcześniej prowadzona była odrębna numeracja.
 3. Nowym drukiem rejestracyjno-aktualizacyjnym jest formularz CEIDG-1 oraz załączniki CEIDG-RB, CEIDG-RD, CEIDG-MW, CEIDG-SC oraz CEIDG-PN.
 4. Nowy typ załącznika CEIDG-SC określający udziały w spółkach cywilnych.
 5. Nowy typ załącznika CEIDG-PN określający pełnomocnictwa, dostępny od 1 stycznia 2012.
 6. Jeżeli zdecydujemy się złożyć formularz drogą elektroniczną, zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.
 7. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis.
 8. Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.
 9. Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi zawieszonej działalności przed upływem okresu 24 miesięcy, wpis zostanie wykreślony z urzędu.
 10. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach.
 11. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form.
 12. Dzięki scentralizowaniu ewidencji, powstały ciekawe narzędzia, m.in serwis http://firma.gov.pl, za pośrednictwem którego można rejestrować, wykreślać, zmieniać wpisy w CEIDG, można również przeglądać wpisy innych przedsiębiorców.

Dodaj komentarz