Od 1 lipca nowe zasady zakładania Działalności Gospodarczej

Z dniem 1 lipca 2011 wprowadzona została nowa, centralna ewidencja działalności gospodarczej. Nosi ona nazwę CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) i zastępuje lokalnie prowadzone przez Urzędy Gmin Ewidencje Działalności Gospodarczej. Cytując serwis Ministerstwa Finansów:

Procedurę podejmowania działalności rozpoczynamy od rejestracji. Przedsiębiorcy działający jednoosobowo oraz wspólnicy spółek cywilnych rejestrowani są w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki (uprzednio Ewidencji Działalności Gospodarczej, którą prowadził urząd miasta lub gminy). Wniosek składany jest na specjalnym formularzu i stanowi, oprócz wniosku o wpis do ewidencji, także wniosek o nadanie numeru REGON, zgłoszenie do urzędu skarbowego oraz do ZUS lub KRUS. Wniosek pozwala również wybrać formę opodatkowania. Pamiętajmy jednak, że dodatkowej wizyty w urzędzie skarbowym wymagać będzie m. in. rejestracja do podatku VAT. Miejmy też na uwadze, że czynności te wykonać powinniśmy przed uzyskaniem pierwszych przychodów.

Powstał również nowy serwis dla zakładających działalność, oraz dla tych, którzy chcieliby zmodyfikować swój wpis w CEIDG. Serwis dostępny jest pod adresem http://ceidg.gov.pl lub prościej http://firma.gov.pl

2 myśli nt. „Od 1 lipca nowe zasady zakładania Działalności Gospodarczej

    1. admin Autor wpisu

      Zapewne sporo czasu upłynie, zanim ze wszystkich gmin w Polsce spłyną dotychczasowo prowadzone ewidencje, dlatego wspomniana wyszukiwarka najpewniej będzie początkowo przeszukiwała bazę wpisów dokonanych po 1 lipca 2011.

Dodaj komentarz