Nowe funkcjonalności w Panelu Klienta

W Panelu Klienta TAXE udostępnione zostały nowe funkcjonalności:

Opcja automatycznego zamawiania dodatkowej puli księgowań. Dodatkowe pule księgowań pozwalają na uzyskanie jednostkowo niższej ceny za pojedyncze księgowanie względem standardowej ceny z obowiązującego Cennika. Opcja dostępna jest z poziomu menu TAXE -> Pula księgowań.
Dokumenty sprzedaży do pobrania w formacie PDF. Wygenerowane faktury, rachunki, paragony oraz dokumenty proforma, można już pobierać w formacie Portable Document Format.


Kompromis: skany i inne dokumenty do księgowania można ponownie przesyłać w formacie PDF. Wcześniejsze wycofanie tego formatu wiązało się z trudnościami przy manipulacji takimi plikami oraz problemami związanymi z indeksowaniem arkuszy, zawierających wiele dokumentów księgowych w jednym pliku. Osiągnięty kompromis polega na wdrożeniu modułu, który – kiedy wykryty zostanie plik w formacie PDF – automatycznie dokona konwersji na pliki graficzne, po jednym dla każdej strony dokumentu.
Funkcja „wystaw ponownie”. Użycie tej funkcji powoduje natychmiastowe wczytanie danej faktury lub innego dokumentu sprzedaży z zaktualizowanym numerem oraz datami. Dokument jest gotowy do zapisania, jako nowy rekord. Funkcja szczególnie przydatna dla osób wystawiających regularnie te same faktury, tym samym kontrahentom, o tej samej treści. Teraz wystarczy jedno kliknięcie.

Pole „Uwagi” na dokumentach sprzedaży. Dodatkowe pole umożliwia dodanie informacji dodatkowych na dokumencie sprzedaży: numer rejestracyjny samochodu, odniesienie do numeru umowy, czy informacji szczegółowych dotyczących płatności.

Dodaj komentarz